Визначення загроз фінансовій безпеці підприємств харчової промисловості

Автор(и)

  • В. Ю. Темник ПВНЗ «Європейський університет»

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні загроз фінансовій безпеці підприємств харчової промисловості, обґрунтуванні класифікації її інструментів нівелювання їх впливу на забезпечення цієї безпеки.

Біографія автора

В. Ю. Темник , ПВНЗ «Європейський університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Посилання

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью. Київ: Ника центр, Эльга, 2004. 784 с.

Заросило В. О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація. Наукові праці МАУП. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 1. С. 17–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_5

Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”», 2017. 508 с.

Основи економічної безпеки (держава, регіон, підприємство, особа) / під ред. Є. А. Олійникова. Москва: ЗАТ «Бізнес-школа “Інтел-синтез”». 1997. 288 с.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія. Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2007. 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ