Теоретичні підходи до визначення сутності дефініції «страховий ринок»

Автор(и)

  • В. Є. Мельник Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. В. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Метою роботи є дослідження підходів науковців до трактування сутності дефініції «страховий ринок».

Біографії авторів

В. Є. Мельник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант (здобувач вищої освіти) ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

В. В. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. 6-те вид., Київ: Знання, 2008. 351 с.

Матвєєв В. В., Гайдаржийська О. М., Орошко В. П. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Young Scientist. № 2(54). 2018. С. 727–733.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія. Київ, 2009. 283 с.

Журавка О. С. Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми, 2010. 205 с.

Шумелда Я. П. Страхування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ: «Бізон», 2007. 384 c.

Шахов В. В. Страхование: учебник для вузов. Москва: Анкил, 2002. 248 с.

Козьменко О. В., Козьменко С. М. Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія. Суми. Університетська книга, 2012. 316 с.

Щербаков В. А., Костяева Е. В. Страхование: учебное пособие. Москва: КНОРУС. 2007. 312 с.

The World’s Biggest Public Companies. Рейтинг Forbes. URL: www.forbes.com/sites/ corinnejurney/2017/05/24-the-worlds-largest-public-companies-2017 (дата звернення: 21.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА