Сутність та роль кредиту в розвитку економіки

Автор(и)

  • А. В. Щербата Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. В. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Метою роботи є визначення сутності кредиту як економічної категорії та визначення його ролі у розвитку національної економіки.

Біографії авторів

А. В. Щербата , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка (здобувач вищої освіти) ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

В. В. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Світлична В. Ю., Гроші і кредит: підручник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 191 с.

Дзюблюк О. В., Адамик Б. П., Балянт Г. Р. та ін. Гроші та кредит: підручник / за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 892 с.

Гроші та кредит: навч. посіб. для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Ч. 2. Кредит / І. Л. Шевчук, Т. О. Ставерська, О. В. Жилякова, О. П. Близнюк. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2019. 186 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА