Аналіз методичного забезпечення вимірювання індикаторів фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на рівні підприємства

Автор(и)

  • О. Р. Мотник ПВНЗ «Європейський університет»
  • О. В. Гривківська Національний університет харчових технологій

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі методичного забезпечення вимірювання індикаторів фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на рівні підприємства.

Біографії авторів

О. Р. Мотник , ПВНЗ «Європейський університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

О. В. Гривківська , Національний університет харчових технологій

д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки і права

Посилання

Квасницька Р. С., Доценко І. О., Матвійчук Л. О. Оцінювання фінансової безпеки підприємства в системі забезпечення реалізації його фінансової стратегії. Фінанси і кредит: проблеми теорії та практики. 2019. Вип. 3. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/8276

Меліхова Т. О. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 1(63). С. 87–91.

Терещенко М. А. Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. № 1.1(41.1). 2017. С. 83–86.

Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 295 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА