Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в умовах сьогодення

Автор(и)

  • М. Л. Горінний ПВНЗ «Європейський університет»
  • О. В. Гривківська Національний університет харчових технологій

Анотація

До сьогодні залишаються невирішеними питання застосування сучасних методів та моделей державної підтримки інноваційної діяльності підприємств. Більшість вчених намагається досліджувати проблеми інноваційної діяльності в Україні, не спираючись на досвід інших провідних країн, що дало б змогу використати його як приклад для успішного вдосконалення вітчизняної інноваційної системи. Саме тому особливої актуальності набуває дослідження державної фінансової підтримки інноваційної діяльності в національних умовах з урахуванням умов сьогодення.
Мета роботи – дослідження державної фінансової підтримки інноваційної діяльності в національних умовах з урахуванням умов сьогодення.

Біографії авторів

М. Л. Горінний , ПВНЗ «Європейський університет»

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОП «Економіка»

О. В. Гривківська , Національний університет харчових технологій

д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки і права

Посилання

Крилов Д. В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf

Левицька І. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств: сучасний стан та напрями підвищення. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2020. № 2(11). URL: http://journals.nubip. edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/14787/13085

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України 2020». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ