Вплив умов невизначеності на формування фінансової стратегії банку

Автор(и)

  • Н. І. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. М. Дудар Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сьогодні банківська система є однією з ключових сторін фінансових відносин держави. Формування ефективної фінансової стратегії банку в умовах невизначеності та мінливого економічного середовища є визначальним для збереження стабільності усієї фінансової системи України. Адже саме в умовах динамічного перехідного періоду значно зростає ймовірність негативного впливу помилкових управлінських рішень на ефективність діяльності банків.
Мета роботи – розкриття сутності поняття «невизначеність» та її впливу на формування фінансової стратегії банку.

Біографії авторів

Н. І. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

В. М. Дудар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант (здобувач вищої освіти) ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Посилання

Бланк І. А. Стратегія і тактика управління фінансами. Київ: МП «ИТЕМлтд» СП «АДЕФ-Україна», 1996. 534 с.

Галайко Н. Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку. Регіональна економіка. 2008. № 4. С. 132–140.

Економічна енциклопедія: у трьох томах / ред. кол.: С. В. Мочерний та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 1. 863 с.

Корчева В. Концепція невизначеності в економічній науці. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 41–50.

Криклій О. А., Москаленко А. О. Вплив невизначеності на ліквідність банківської системи України. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/ 11_2020/59.pdf/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ